Ödəniş

Ümumi göndərmə dəyəri "məhsul üçün" dəyəri əlavə etməklə hesablanır. "Məhsul üçün" xərc-çəkiyə və həcmdə əsaslanan və ramp-nin çatdırılma ünvanında mövcud olmadığı və yerli depolarımızdan XXX km məsafədə olduğu ehtimalına əsasən hesablanmış sabit dərəcədir.

Əlavə göndərmə üçün əlavə ödəniş tələb olunarsa, Biz bu barədə sizə məlumat verəcəyik və bu ödəniş sifariş təsdiqində göstəriləcəkdir.


Aşağıdakı ödəniş üsulları mövcuddur

Faktura: ödəmə şərtləri faktura tarixindən 30 gün sonra təmizdir. Ödəmə rəsmiləşdirildikdən sonra çatdırılma.
Toyota Material Handling tərəfindən maliyyələşdirmə

Try & Buy: bu maliyyələşdirmə seçimi qısa müddətli icarə şərtlərinə uyğun olaraq X həftə maksimum qısa müddətli məhsul icarə imkanı verir.
Sonra bölmə G. baxımından təsvir olunur.

Siz icarə müddətinin sonunda sifariş edilmiş məhsulu geri qaytarmaq və ya onu ilkin sifariş şərtlərinə uyğun olaraq əldə etmək imkanına maliksiniz və bu halda, məhsulun qiyməti hesabın verildiyi tarixdən 30 gün çıxılmaqla, icarə müddətinin bitməsindən sonra təqdim olunacaq. Məhsulun tədarükü tərəflər tərəfindən ödənişin maliyyələşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi haqqında saziş imzalandıqdan sonra həyata keçiriləcəkdir.

İcarə 36 ay: bu maliyyələşdirmə seçimi seçerek, siz bir məhsul icarəyə imkanı əldə 36 bizim uzunmüddətli icarə şərtlərinə uyğun olaraq ay, aşağıdakı şərtlər g bölməsində təsvir kimi. Məhsulun tədarükü maliyyələşdirmə müqaviləsi və ödəniş rəsmiləşdirilməsi tərəflərin imzalamasından sonra həyata keçiriləcəkdir

Əlavə xidmət paketinin ödənişi
İnternet-mağazada göstərilən xidmətlərin qiymətləri yalnız təxmini qiymətlərdir və tərəflər arasında xidmətlərin göstərilməsi haqqında müqavilədə dəqiqləşdirilməlidir.

İnternetdə göstərilən qiymət tədarükçünün işinə görə kompensasiya və səyahət xərcləri daxildir, lakin müqavilədə ayrı-ayrılıqda göstərilə bilər. Qiymət saytda və / və ya Saytın hər hansı digər şərtlərində yoxlanılmalıdır, hansılar ki, bizə məlum deyillər. İş iş günləri saat 07: 00-dan 16:00-dək adi iş vaxtında həyata keçirilir. İş vaxtından artıq İş və ehtiyat hissələrinin və aksessuarların çatdırılması, eləcə də sizin çəkdiyiniz hər hansı digər əlavə xərclər texniki xidmət zamanı qüvvədə olan bizim preyskurantımıza uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.